Ilves Edustus Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietotuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Ilves Edustus Oy (Jatkossa ”ILVES”)
Y-tunnus: 2454390-7
Rieväkatu 2, 33540 TAMPERE

2. Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö

Juha Soukka
Puhelin: +358 40 1608010
Sähköposti: juha.soukka ( at ) ilves.fi

3. Rekisterin nimi

Ilveksen asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteri (”Ilveksen asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkuuden hallinnointiin ja ylläpitoon
Tilausten toimitukseen, käsittelyyn, seuraamiseen ja arkistointiin
Palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen
Kohdennetun markkinoinnin tuottamiseen
Paremman asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen tarjoamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot
Asiakkaan sähköpostiosoite
Emme tallenna henkilötunnuksia missään tapauksissa
Ostoshistoria, muun muassa tilatut tuotteet
Maksuhistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietojen ainoa lähde on käyttäjä itse tai hänen edustamansa yritys.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Sähköpostimarkkinointia varten sähköpostiosoite voidaan siirtää MailChimp -uutiskirjejärjestelmään, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Muita henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramainonnan joko ilmoittamalla tai poistamalla tiedot uutiskirjeen ”peru tilaus” -painikkeen avulla.

8. Rekisterin suojaus ja sijainti

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Kun rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että asiakasrekistereihin on pääsy vain Ilveksen työntekijöillä, joiden on tarvetta käsitellä asiakastietoja, kuten esimerkiksi myynnin, johdon ja markkinoinnin henkilökunnalla.

Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti sekä luottamuksellisesti ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakasdatan kaikenlaisen käsittelyn osalta.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevia tietoja voidaan muokata tai poistaa Ilveksen järjestelmistä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä kirjoitetut henkilötiedot tai vaatia niiden muokkaamista tai poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli kuukauden kuluessa.

10. Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakastietoja vain asiakassuhteen ajan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien täyttämiseksi, kuten kirjanpitolain noudattamiseksi.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Ilves pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme, jos esimerkiksi muuttunut lainsäädäntö sitä edellyttää

Mikäli huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.